Spectra 65

Инструкция за охранителна система “SP 65”

 I. Включване на системата под охрана:

1. Затворете всички зони на желаната група

2. Въведет Вашия код за достъп

3. Започва да тече изходното време в секунди

4. Започва да мига червения светодиод „ARM”

5. Напуска се обекта

II. Включване на системата с оставане:

1. Натиснете „STAY”

2. Въведете Вашия код за достъп

3. Започва да мига зеления светодиод „STAY”

4. Обектът е под охрана

III. Изключване на системата от охрана:

1. При влизане в обекта започва да тече входното време в секунди, набира се кода

2. Червеният светодиод „ARM” изгасва

3. Системата е изключена

IV. Индикации на клавиатурата:

1. Бутон „CLEAR” – изчиства грешен код

2. Бутон „MEM” – памет на системата, свети при алармени събития

3. Бутон „TBL” – свети при неизправност на системата

V. Смяна на потребителски код:

1. Натиснете бутон .…..

2. Въведете Вашият главен код

3. Натиснете бутоните „0“ и „1“

4. Въведете новия код

5. Повторетет новия код

6. Натиснете „ENTER” и бутон „CLEAR” – за изход