ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ АЛФАСОТ?

Предимства

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА

 • Oхрана на физически лица и тяхното имущество.

 • Защита от противозаконни

  посегателства и тяхното предотвратяване ипресичане
 • Охрана на имуществото

  на юридически лица, сгради, помещения и стопански обекти
 • Охрана

  на касиери, инкасо на ценни пратки и товари
 • Охрана на масови мероприятия

 • Доставка, монтаж и поддържане

  на технически системи за сигурност и контрол