Dahua инсталиране

Първа стъпка е инсталиране на софтуера за наблюдение.

II. Втора стъпка е добавяне на устройство и конфигуриране.