Охрана със СОТ

 
Ohrana_sys_sot.jpg
 
 

 

 

  •  24-часово наблюдение посредством предварително монтирана алармена сигнализация и охрана с паник бутон;
  •  Незабавна реакция при получен сигнал с въоражени автопатрули екипи;
  •  Услугата се предоставя на различни цени в зависимост от материалната отговорност, която нашето дружество поема в случай на нанесени имуществени щети;
  •  За повишаване сигурността на обекта, дублиране на сигналите към Оперативния Дежурен Център, като сигналът се предава посредством радиопредавател, телефонна централа, GSM-модул и IP-модул.