Охрана на мероприятия

 
 
 

 

 

6Осигуряване на обща охрана на спортни и културни мероприятия - футболни, волейболни и др. което се изразява в:
  • Проверка на обекта и зоната, преди и след мероприятието;
  • Осигуряване на пропускателен режим на мероприятия;
  • Даване на указания и информация на посетителите;
  • Наблюдение на поведението на посетителите в зоните с цел недопускане на инциденти;