Видео наблюдение

 
 
 

 

 

  • АЛФА СОТ разполага с модерно оборудван мониторингов център. Той получава, съхранява и обработва сигналите, идващи от всички системи за сигурност и контрол в цялата страна. Реакцията на получените сигнали се извършва от автомобилния патрул, тъй като контролът им се осъществява чрез GPS системи.
  • Предаването на сигналите се осъществява чрез собствени бази данни на компанията, за които фирмата притежава индивидуален лиценз "За изграждане, поддръжка и експлоатация на собствена мобилна радиотелефонна мрежа", както и чрез GPRS и LAN свързаност чрез собственост И наети линии.
  • Млади, мотивирани и висококвалифицирани оператори и поддържащи екипи работят в Оперативния център за обслужване и отговарят на технически неизправности 24 часа в денонощието.
  • Денонощен мониторинг на статуса на всяка една от камерите и реакция с автопатрули екипи при отпадане на връзката;
  • Запис на информацията от системата за видеонаблюдение в обекта на клиента и архивиране на алрмените сигнали в Оперативния Дежурен Център на АЛФА СОТ;