Пожароизвестителни системи

 
 
 

 

 

“АЛФА СОТ" проектира, изгражда и поддържа адресируеми и конвенционални системи за пожароизвестяване, които гарантират навременно предотвратяване на сериозни имуществени щети, защита на околната среда и сигурност и спокойствие на обекта. Нашия екип осигурява задълбочен анализ на обекта и пожарната опасност, за да се осигури изграждането на максимално надеждна и ефективна пожароизвестителна система. Тези системи са желателни за всички съвременни бизнес, търговски и промишлени сгради.