Видео наблюдение

 
 
 

 

 

  • Денонощно наблюдение на предварително договорени с клиента зони в обекта;
  • Незабавна реакция при получен алармен сигнал с въоръжени автопатрули екипи;
  • Звуково известяване в обекта, при настъпило алармено събитие;
  • Денонощен мониторинг на статуса на всяка една от камерите и реакция с автопатрули екипи при отпадане на връзката;
  • Запис на информацията от системата за видеонаблюдение в обекта на клиента и архивиране на алармените сигнали в Оперативния Дежурен Център на АЛФА СОТ.