Охрана със сот

За повече информация тел. 032/ 218031, 68 03 68

История на Алфасот

“АЛФА-2000” е дружество с ограничена отговорност, което започва да функционира през 2000 година, като дейността му е ориентирана в областта на сигурността, а именно охрана на физически лица и тяхното имущество , дейност по лична защита от противозаконни посегателства и за тяхното предотвратяване и пресичанe, охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на касиери, инкасо, и транспортни средства, свързани с имуществото на юридически лица, съпровождане на товари; използване и поддържане в обекти на юридически и физически лица на съответната техника за тяхното опазване, защита и сигнализиране; маркетингова, консултантска дейност по охраната на обекти; други охранителни и инкасови дейности, не забранени със закон.“АЛФА-2000”ООД притежава Национален Лиценз № 31 от 20.04.2004 г. за извършване на дейност по охрана, издадено от ДНСП-София, на основание на Закона за частната охранителна дейност. “Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2000 с обхват:„Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите с помощта на сигнално-охранителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение”.