Мониторинг център

За повече информация тел. 0875 333 555
sot-video "АЛФА СОТ" разполага с модерно оборудван Мониторинг център. В него се получават, архивират и обработват сигналите от всички системи за сигурност и кнотрол от цялата страна. Реакция на получените сигнали се изпълнява от автопатрулни екипи, като контрола им се осъществява посредством GPS системи. Преноса на сигналите се реализира посредством собствени базови станции, за което дружеството притежава индивидуален лиценз "За изграждане, поддържане и използване на собствена мобилна радиотелефонна мрежа", а също така посредством GPRS и LAN свързаност посредством собствени и наети линии. В Мониторинг центъра работят млади, мотивирани, висококвалифицирани оператори и поддържащи екипи, реагиращи денонощно на технически повреди.