Проектиране на мрежи

За повече информация тел. 032/ 218031, 68 03 68
  • АЛФА СОТ изгради партньорства с най-големите доставчици на активно и пасивно мрежово оборудване на територията на България.
  • Работим с висококачествените материали на Krone, Draka, Cima, Simon, Unex и др. И гарантираме европейското качество, както и дългото и безпроблемно функциониране на съществуващите мрежи.
  • изграждане на структурни кебелни системи съобразно изискванията на клиента
  • квалифициран персонал и сертифицирани инсталатори
  • сертифициране на изградените мрежи
  • издаване на гаранция от производител за изградената мрежа
  • техническа поддръжка