ЗАЯВКА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТ

1.Въведи тип обект


2.Въведи данни за клиента

3.Въведи данни за oбекта