Охрана със СОТ

За повече информация тел. 032/ 218031, 68 03 68

ЦЕНOВА ЛИСТА ЗА ОХРАНА СЪС СОТ ЧРЕЗ РАДИОМРЕЖА

ОПИСАНИЕ жилища такса/период търговски обекти и др. такса/период
1 Мониторинг 24- часово наблюдение на обекта и известяване на клиента на предоставен от него телефон € 5.00/месец € 5.00/месец
2 Охрана с лимит на отговорност до € 500 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 500 € 8.00/месец € 10.00/месец
3 Охрана с лимит на отговорност до € 1000 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 1000 € 10.00/месец € 15.00/месец
4 Охрана с лимит на отговорност до € 2000 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 3000 € 20.00/месец € 25.00/месец
5 Охрана с обявена стойност над лимитите на отговорност 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до обявения размер При запитване При запитване

Забележка: Всички посочени цени за без включен ДДС.