Охрана със СОТ

 
 
 

 

 

ЦЕНOВА ЛИСТА ЗА ОХРАНА СЪС СОТ ЧРЕЗ РАДИОМРЕЖА

ОПИСАНИЕ жилища такса/период търговски обекти и др. такса/период
1 Мониторинг 24- часово наблюдение на обекта и известяване на клиента на предоставен от него телефон При запитване При запитване
2 Охрана с лимит на отговорност до € 500 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 500 При запитване При запитване
3 Охрана с лимит на отговорност до € 1000 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 1000 При запитване При запитване
4 Охрана с лимит на отговорност до € 2000 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до € 3000 При запитване При запитване
5 Охрана с обявена стойност над лимитите на отговорност 24- часово наблюдение на обекта и реагиране с патрул в рамките на определено време. Покриване на претърпени имуществени щети до обявения размер При запитване При запитване
       
       

Забележка: Всички посочени цени за без включен ДДС.